Plan dnia

Ramowy plan dnia - przedszkole

Nasza placówka jest otwarta od 7:00 do 17:00

7:00 - 8:15
Przyjmowanie dzieci do przedszkola:

 • czas na swobodną zabawę dzieci,
 • czas na realizację własnych pomysłów i fantazji

8:15 - 8:45
Śniadanie:

 • przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczno – porządkowe,
 • śniadanie, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków

8:45 - 9:00
Czynności higieniczne po śniadaniu - mycie zębów

9:00 - 10:30

 • zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: zabawy, zajęcia, spacery, wycieczki i inne formy aktywności w sali i na powietrzu - stymulowanie rozwoju dzieci, wyzwalanie aktywności, tworzenie warunków umożliwiających zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, postaw we wszystkich obszarach rozwoju.
 • zajęcia dodatkowe

10:30 - 10:45   
Drugie śniadanie

10:45 - 11:30
Zabawy dowolne w sali, przy sprzyjających warunkach pogodowych zabawy na świeżym powietrzu.
 
11:30 - 12:00
Obiad (zupa)

12:00 - 14:00
Relaks poobiedni

 • wyciszenie - sen,  czytanie bajek, słuchanie delikatnej, wyciszającej muzyki,
 • zabawy integrujące grupę, praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym.

14:00 - 14:30
Obiad (drugie danie)

14:30 - 15:30
Zabawy dowolne w sali, zajęcia dodatkowe

15:30 - 15:45
Podwieczorek

15:45 - 17:00
Zabawy ogólno -rozwojowe 

 • zabawy swobodne organizowane według zainteresowań dzieci,
 • utrwalenie treści programowy,
 • zabawy na świeżym powietrzu,
 • zajęcia twórcze rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci.

 

  Ramowy plan dnia - żłobek

  Nasza placówka jest otwarta od 6:30 do 18:00

  6:30 - 8:15
  Przyjmowanie dzieci do żłobka:

  • czas na swobodną zabawę dzieci, 
  • indywidualne zabawy z opiekunami,
  • czas na realizację własnych pomysłów i fantazji,
  • możliwość konsultacji rodziców z opiekunami.

  8:15 - 8:45  
  Śniadanie:

  • nauka samodzielnego siedzenia przy stoliku, 
  • nauka samodzielnego jedzenia i picia

  8:45 - 9:00
  Czynności higieniczne po śniadaniu

  • trening czystości – nauka korzystania z nocnika, wdrażanie elementów higieny osobistej
  • mycie zębów

  9:00 - 9:45

  • zabawy edukacyjno-rozwojowe kształtujące naturalne talenty dzieci, 
  • zajęcia  dodatkowe

  9:45 - 10:00 
  Drugie śniadanie
   
  10:00- 11:15
  Zabawy dowolne w sali, przy sprzyjających warunkach pogodowych zabawy na świeżym powietrzu.

  11:15- 11:30
  Obiad (zupa)

  • nauka samodzielnego siedzenia przy stoliku, 
  • nauka samodzielnego jedzenia i picia

  11:30- 14:00
  Przygotowanie do drzemki

  • trening czystości - nocnikowanie,
  • wyciszenie - sen,  czytanie bajek, słuchanie delikatnej, wyciszającej muzyki.

  14:00 - 14:30
  Obiad (drugie danie)

  • nauka samodzielnego siedzenia przy stoliku, 
  • nauka samodzielnego jedzenia i picia

  14:30 - 15:30
  Zabawy dowolne w sali, zajęcia dodatkowe

  15:30 - 15:45
  Podwieczorek

  15:45 - 18:00
  Zabawy ogólno -rozwojowe 

  • śpiewanie piosenek,
  • taniec,
  • oglądanie książeczek,
  • zabawy ruchowe,
  • zabawy plastyczne,
  • zabawy swobodne
  • zabawy w kącikach zainteresowań,
  • czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunkami,
  • rozchodzenie się dzieci do domów